REOBtimaal verbetert het werkproces

 

Bij het onderhouden van materialen moet aan veel zaken worden gedacht. Naast de richtlijnen moet er ook rekening worden gehouden met andere kritische bedrijfsprocessen.
Een enkele misser kan gemakkelijk geld kosten.

REOBtimaal helpt je het onderhoud en het gehele bedrijfsproces te verbeteren en te borgen.
Lees hier hoe.

Nooit meer werklijsten vergeten

REOBtimaal zorgt dat je nooit een locatie vergeet te bezoeken.

Als een locatie weer bezocht moet worden, komt de werklijst in een lijst van 'te plannen werklijsten'.
Na het maken van een afspraak voor het bezoek komt de werklijst in een lijst van 'uit te voeren werklijsten'.
Het jaar erna begint dit weer opnieuw.

In beide overzichten wordt er aangegeven of de richtlijnen worden overschreden.

Merk op dat REOBtimaal nooit dwingt; het is slechts een signalering.

Vergeet nooit meer te versturen

Wel eens een onderhoudsrapport vergeten te versturen aan de opdrachtgever?
Je bent niet de enige.

Maar met REOBtimaal gebeurt dat niet.

REOBtimaal kan onderhoudsrapporten direct aan de opdrachtgever versturen en registreert dat. REOBtimaal kan daarom feilloos aangeven welk onderhoudsrapport al is verstuurd en welke niet. Een overzicht van de nog niet verstuurde rapporten helpt.

En als je het rapport op andere wijze (Outlook, GMail) hebt verstuurd, kun je dat ook aangeven.

Tussenpartijen zoals VVE’s zijn over het algemeen minder blij met de stroom e-mails over de locaties. REOBtimaal geeft je daarom de mogelijkheid om alle nog te versturen onderhoudsrapporten voor een opdrachtgever samen te voegen in één e-mail, met de onderhoudsrapporten aangehecht.

Nooit meer vergeten te factureren

Wel eens omzet misgelopen omdat er vergeten is werk of materiaal te factureren?

Dat is verleden tijd.

Van elke werklijst wordt bijgehouden of er een factuur van is gemaakt. Is dat niet zo, dan vind je na afronding de werklijst terug in een overzicht.

Met dit overzicht kan er op kantoor meteen na afronding van de werklijst een factuur worden opgemaakt. Of later.

Met één druk op de knop kan er een factuur worden gemaakt van de gebruikte materialen en diensten zoals opgegeven op de werklijst en zoals gecommuniceerd naar de opdrachtgever via het rapport.

Altijd het juiste onderhoud

REOBtimaal weet hoe blussers onderhouden moeten worden en ziet het onderhoud dat de blussers gekregen hebben.
Op basis hiervan geeft REOBtimaal je raad over het uit te voeren onderhoud.

Voorbeeld: Schuimblussers mogen maximaal 5 jaar zonder uitgebreid onderhoud / revisie (alternerend) gebruikt worden. Maar als je in het 3e levensjaar van een blusser uitgebreid onderhoud hebt gegeven, dan hoeft de blusser pas weer in jaar 8 een revisie te krijgen (niet in het 5e jaar!). Een oplettende relatie zou je daarop kunnen aanspreken als je toch in jaar 5 aankomt met extra kosten. In tegenstelling tot andere systemen rekent REOBtimaal met je mee en geeft een suggestie voor het type onderhoud op basis van de REOB richtlijnen.

REOBtimaal zou dus pas in jaar 8 adviseren om revisie uit te voeren.

Voorraadbeheer

REOBtimaal houdt bij waar alle gevolgde objecten zijn zoals brandblussers, brandhaspels, AED's etc.

Dat betekent:

  • nooit meer onduidelijkheid over de locatie van een object
  • altijd duidelijkheid over de voorraad van een materiaal per magazijn
  • minder 'zoek' geraakte objecten
  • makkelijk inkopen

REOBtimaal ondersteunt het gebruik van barcodes in gevallen waar objecten kunnen verplaatsen of gerouleerd worden.